Financieel


De omzet over 2017 bedroeg € 19,9 miljard, een stijging van 6,7% vergeleken met vorig jaar (2016: € 18,6 miljard). Gecorrigeerd voor koerseffecten steeg de omzet met 9,2%.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 525 miljoen, een daling ten opzichte van 2016 (€ 713 miljoen). Dit werd vooral veroorzaakt door bijzondere baten en lasten van in totaal
€ 201 miljoen (2016: € 100 miljoen negatief).

Aan het einde van 2017 bedroeg het vermogen van SHV € 6,4 miljard, een toename van
€ 0,7 miljard ten opzichte van 2016. De totale liquiditeit bedroeg € 1,7 miljard en de netto kaspositie was € 87 miljoen.

Een uitgebreide toelichting op de resultaten kunt u vinden in 'SHV in 2017' .

Kerncijfers

Jaaroverzicht