SHV & Samenleving


Het verkopen en distribueren van vloeibaar gas en het beheren van Makro winkels betekent dat wij altijd nauw verweven zijn met de lokale omgeving. Hier vinden wij onze klanten en onze medewerkers en veel toeleveranciers van producten en diensten. Wij zijn uiteraard nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze directe omgeving. Een goede en duurzame ontwikkeling van de maatschappij waarin wij werken en leven is uiteraard ook in ons belang. Het is niet voor niets al vele jaren fundamenteel in onze bedrijfsfilosofie.

Onze bedrijven en medewerkers ondersteunen de lokale gemeenschappen rechtstreeks door het opzetten van speciale projecten. U vindt een overzicht van deze initiatieven in "The heart of SHV".

In de SHV bedrijfsfilosofie staat "Investeren in mensen" centraal. Via "Start from the Heart" wordt door een combinatie van financiële ondersteuning en persoonlijke betrokkenheid van onze mensen dit onderdeel van onze bedrijfsfilosofie in praktijk gebracht.

Het Fentener van Vlissingen Cultureel Fonds werd in 1961 door SHV opgericht. Het Fonds ondersteunt en stimuleert kunst -en cultuurprojecten in de provincie Utrecht.

SHV steunt onderwijs
Naast de vele lokale activiteiten van onze dochterbedrijven, en onze steun aan het Fentener van Vlissingen Fonds, richt ons sponsorbeleid zich op onderwijs. SHV gelooft dat, door onderwijsprojecten te steunen, wij mensen kunnen helpen om zichzelf te helpen. Wij zien onderwijs als een lange-termijn investering in mensen en uiteindelijk in gemeenschappen. Deze gedachte sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van onze bedrijfsfilosofie.

Eventuele sponsorverzoeken kunnen gestuurd worden naar info@shv.nl. Houdt u er rekening mee dat alleen verzoeken in overweging worden genomen van organisaties die direct in onderwijs of onderwijsprojecten investeren. Hierbij gaat een sterke voorkeur uit naar organisaties die in en om Utrecht opereren.